• 051 70 12 48

  • info@methodeschoolblink.be

  • Diksmuidestraat 1 | 8840 Staden

KEUZEVRIJHEID

Kinderen kunnen keuzes maken binnen hun leerproces, maar leren ook verantwoordelijkheid dragen voor deze keuzes.

CLASSE UNIQUE

Van de peuterklas tot en met de derde kleuterklas samen in één leef- en leergroep waar alle kleuters op eigen tempo verder kunnen ontwikkelen.

KLASDOORBREKEND

Geen jaarklassen in het lager, maar leef- en leergroepen. Verschillende leeftijden groeien samen en krijgen onderwijs op maat.

Methodeschool Blink is een kleinschalige basisschool in het landelijke Staden
waar we met veel enthousiasme en een uniek project het verschil willen maken!

Op zoektocht naar talenten

... omdat kinderen meer kunnen dan ze denken

Taakwerk

Het in vrijheid kunnen werken aan taken werkt motiverend voor de leerlingen. Binnen het weekrooster wordt er expliciet tijd vrijgemaakt om te kunnen werken aan deze taken. 

LEES MEER

Onderzoekend Leren

Wanneer leerlingen zelf inhoud kunnen geven aan leeronderwerpen zorgt dit voor een aanzienlijke groei op vlak van intrinsieke motivatie. 

LEES MEER

Talentenatelier

Elk kind is uniek.
Als school hebben we oog voor de totaliteit van elk kind en stimuleren we hen om hun eigen talenten te ontdekken en te versterken.

LEES MEER

Een nieuwe schoolvisie

5 pijlers van het Daltononderwijs