• 051 70 12 48

  • info@methodeschoolblink.be

  • Diksmuidestraat 1 | 8840 Staden

Het in vrijheid kunnen werken aan taken werkt motiverend voor de leerlingen. Binnen het weekrooster wordt er expliciet tijd vrijgemaakt om te kunnen werken aan deze taken. De hoeveelheid taaktijd wordt geleidelijk aan opgebouwd, afhankelijk van de ontwikkeling en de noden van de leerlingen.

Taakwerk wordt op verschillende manieren ingevuld en de taken zijn inhoudelijk sterk afwisselend. Door het werken met taken en taaktijd creëert de leerkracht de mogelijkheid om te individualiseren en te differentiëren.

Het zelfstandig leren werken aan de taak is niet alleen van belang omwille van het leerproces van de leerlingen. Het zelfstandig (samen)werken aan de taak biedt de leerkracht namelijk ook de kans meer rekening te houden met individuele leerbehoeftes van leerlingen door te differentiëren in groepsplannen.

Het zelfstandig werken geeft de leerkracht speelruimte om individuele of groepshulp te geven en te differentiëren naar instructie. Doordat leerlingen aan hun taak werken kan de leerkracht aan individuele of groepjes leerlingen pre-teaching geven, groepsinstructie, verlengde instructie of minilesjes, al naar gelang de behoeften aan instructie. Vaak laten leerkrachten leerlingen zelf nadenken over de noodzaak om de instructie te volgen en wordt aan de leerlingen de mogelijkheid geboden om op instructie in te tekenen.