• 051 70 12 48

  • info@methodeschoolblink.be

  • Diksmuidestraat 1 | 8840 Staden

Methodeschool Blink is een kleinschalige basisschool in het landelijke Staden waar we met veel enthousiasme en een uniek project het verschil willen maken.

Ons pedagogisch project vertrekt vanuit het PPGO! waar ‘Samen leren samenleven’ centraal staat. We willen kinderen laten opgroeien als individuen binnen een warme en verdraagzame omgeving, waar onderlinge verschillen gezien worden als een echte meerwaarde, waar leerlingen initiatief en verantwoordelijkheid durven nemen en waar SAMEN meer is dan een 5-letter woord.

Als methodeschool binnen het regulier onderwijs hebben we als doel zoveel mogelijk leerlingen het getuigschrift basisonderwijs te laten behalen. Om de eindtermen, die zijn vastgelegd door de Vlaamse overheid, na te streven, hanteren wij de leerplannen van het GO! van de Vlaamse Gemeenschap.

De manier waarop we deze leerplannendoelen nastreven maakt voor ons het verschil. Onze onderwijsmethode onderscheidt zich op verschillende vlakken.