• 051 70 12 48

  • info@methodeschoolblink.be

  • Diksmuidestraat 1 | 8840 Staden

Leer- en leefgroepen
Wij stappen af van de traditionele klassen en organiseren ons vanuit 3 leer- en leefgroepen.

Onderbouw
“Classe unique“

Peuters en kleuters worden samen gebracht in één klas waar veiligheid en geborgenheid centraal staan en waar ze gestimuleerd worden om de wereld rondom zich te ontdekken. Het leeraanbod is afgestemd op de individuele ontwikkeling van elke kleuter, de klas en leeromgeving zijn ingericht in verschillende hoeken waar alle kleuters, klein en groot, leeruitdagingen vinden op hun niveau en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.
Terwijl de jongste kleuters de kans krijgen om te ontdekken en te experimenteren, wordt er met de oudste kleuters stap voor stap gewerkt aan de ontwikkeling van noodzakelijke leervoorwaarden om een vlotte overgang te kunnen maken naar het lager onderwijs.
Naast een uitdagend leeraanbod, wordt er sterk ingezet op de ontwikkeling van zelfredzaamheid bij de kleuters en op hun sociale ontwikkeling. Kleuters leren, zelfstandig of in samenwerking met anderen, opdrachtjes en taakjes tot een goed einde te brengen. Ze leren elkaar helpen en leren zorg voor elkaar te dragen.