• 051 70 12 48

  • info@methodeschoolblink.be

  • Diksmuidestraat 1 | 8840 Staden

De verschillende maatregelen die genomen worden in de school moeten ervoor zorgen dat er effectiever kan gewerkt worden. Het schools leren wordt doelmatiger gemaakt en beoogt een grotere onderwijsopbrengst. Ons onderwijs vormt kinderen ook cultureel en moreel, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden en voorbereid zijn op de toekomst.

Ons onderwijs is gericht op een efficiƫnte inzet van tijd, menskracht en middelen. Omwille van deze efficiƫntie geven we leerlingen verantwoordelijkheden in handen. Helen Parkhurst, grondlegger van het daltononderwijs, stelt dat als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs dan veel effectiever is dan het stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf doorlopen heeft.